آینده سفید است

آینده #سفید است و بی رنگ … مانند صفحه‌ای نانوشته که هیچ خطی بر آن نیفتاده و آنگاه که با ما روبرو میشود، از قلب و جان ِما رنگ میگیرد. اگر انسان نبود، آینده هیچ رنگی نداشت …
*
آری! آینده همواره به #رنگ حال ماست و به همین سبب آینده‌ای که به ما رسیده را میگوییم: «حال». حال، مانند نوری است که نمیشود آن را گرفت، گویی تا با سرانگشت ما برخورد میکند نامش عوض میشود و دیگر «گذشته» است …
*
افسون زمان خارج از دستان ِماست. #داستان خود را بنویسیم و حال خودمان را سفید نگاه داریم. این تنها چیزی است که از اراده ما تبعیت خواهد کرد. زمستان و بهار انسان، مقهور طبیعت نیست بلکه مسلط بر هر طبیعتی است. #بهار شویم …
#حسام_الدینم

تاريخ: ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
دسته بندي: هستی


ديدگاه هاي شما

ديدگاهي بنويسيد

لطفاً برای پیغام خصوصی، فقــــط از صفحه « تماس » استفاده فرمایید.