اختیار

در آن جهانی که نه نسیمی قبل وزیدن میل ما را خواهد پرسید و نه زمینی قبل لرزیدن از ما اذن خواهد گرفت. نه آسمان برای باریدن، معطل چتر ما می‌ماند و نه خزان برای خزیدن در کوچه‌های زندگی دلواپس بهاران ِمان خواهد بود.

طبقات آدمیان بر اساس هنر تماشاست

باورکن عزیزجان، «اختیار» لطیفه‌ای بود که خداوندگار در گوش آدم گفت تا لبخندی به صورتش بنشاند. سهم ما همین است، که در پشت پنجره‌ای نرده‌پوش، خداوندگاری او را تماشا کنیم. خواهی به مذاق فیلسوف و متلکم خوش آید یا ناید، فلسفه خلقت یک جمله است: «کسی ما را به نظاره فراخونده» و بس.

پس طبقات آدمیان بر اساس #هنرتماشا است. یکی با اخم و ناله تماشا میکند، یکی با لبخند. یکی تماشا میکند و نمیفهمد، یکی تماشا میکند و میفهمد. یکی تا پیش پای خود را تماشا میکند و یکی تا افق او را … پس آرام بگیر … بازی را تماشا کن! #حسام_الدینم

تاريخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۵
دسته بندي: او


ديدگاه هاي شما

ديدگاهي بنويسيد

لطفاً برای پیغام خصوصی، فقــــط از صفحه « تماس » استفاده فرمایید.