- می | Mey - http://mey.ir -

بیست و یکم

حاشیــ ـه

دوازده سال پیش (دقیقا در تاریخ اول آبان ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد)، کتابی خریدم به نام «نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور» که نوشته علامه حسن زاده آملی است. هیچ وقت موافق با این نبودم که باید کتابهایی را خرید که می شود فهمید، بلکه موافق با اینم که کتابهایی را باید خرید که «باید فهمید»! آنچنان که الان هم کتابهای زیادی دارم که بعد از گذشتن سالها، حتی خواندنش را شروع نکرده ام، اما الحق این رساله ذکر و ذاکر مذکور برای آن روزها که بیست ساله بودم بسیار سنگین بود! اقرار می کنم که خواندم… اما آنچنانی که باید، نفهمیدم…

سالها بعد دسترسی به فایل های صوتی کلاسهای احدی از شاگردان ایشان (جناب آقای صمدی آملی) پیدا کردم که حدود دو فصل از کتاب را (مجموعا نوزده فصل است) در سی جلسه تدرس فرمودند که به مدد این درس‌ها، دلی از عزا در آوردم و بخشهایی از کتاب را مرور کردم و البته هنوز تا فهم کامل راه است.

 ***

متــ ـن

حالا این حاشیه و مقدمه مفصل را عرض کردم که صرفاً منبع سطرهای بعدی مشخص شود. آقای صمدی آملی در جلسات نخست درس از محاسبات نجومی استاد خود (علامه حسن زاده آملی) در استخراج تقویم و انطباق ایام می فرمایند. و از استاد ِ استاد ِ خود (آیت الله شعرانی که استاد علامه حسن زاده آملی بوده اند) نقلی می فرمایند که برایم جالب بود و در حاشیه کتاب یادداشت کردم. و آن مطلب در محاسبه روز واقعه عاشورا در سال شمسی است:

بر مبنای این محاسبه، روز عاشـــورا در تاریخ بیست و یکم مهرماه واقع شده 

 mehr-ashora [1]

***

علی القاعده در تذکر و توجه، تمایزی میان شمس و قمر نیست. خالی از لطف نیست این روز نیز به توجه و با رعایت حرمت سپری شود.