عشق چهل ساله ام…

چل سال است که تقدیر مرا بافته به تو. با تو چروکیده ام ، با تو شکسته ام، با تو خمیده ام ، با تو ساخته ام.

عشق…

یکساله اش هم آغوشی است اما چل ساله اش یعنی هم راهی ، هم صحبتی، هم دلی، هم دردی، هم رنجی، هم گنجی، همسری.

عشق در نگاه اول یعنی دیدن دلبری ها و زیبایی ها، اما عشق تا آخرین نگاه یعنی ماندن در کنار تمام زشتی ها و زیبایی ها.

می بینی دیگر موقع بافتن ، موهایت را نمی کشم؟ سالها زمان می برد تا مرد با اسرار زنانگی انس بگیرد، آنطور که نه بِکِشد، نه شُل ببافد!

یک عمر نابلدی ام را می بخشی بانو؟

تاريخ: ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
دسته بندي: تـ ـو


ديدگاه هاي شما

ديدگاهي بنويسيد

لطفاً برای پیغام خصوصی، فقــــط از صفحه « تماس » استفاده فرمایید.