غروب جمعه

تلخ است؛ تلخ ِتلخ
غروب جمعه طعم تمام شدن میدهد 
و به همین سبب تلخ است
مگر قند شنبه چاره‌ساز شود؛ 
مگر ذوق شروعی دوباره دل ما را گرم کند 
و الا جمعه چیزی از جنس مرگ است
 
تاريخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۷


ديدگاه هاي شما

ديدگاهي بنويسيد

لطفاً برای پیغام خصوصی، فقــــط از صفحه « تماس » استفاده فرمایید.