- می | Mey - http://mey.ir -

قلم ساده و مغزدار

اخیرا با قلم «اریک اشمیت» آشنا شدم. نوشته های اشمیت بسیار روان، جذاب و خواندنی است. آنقدر که در این یکماه چهارکتابش را تمام کرده ام:

و البته این از عادات اشتباه من است که وقتی به یک نویسنده بند میکنم آنقدر میخوانم که دیگر قلمش از مزه می افتد. نمیدانم حالا اثر همین تکرار است یا اینکه واقعا کتاب آخر جذابیت داستانی نداشت. «جنایات انیشتین» بیشتر یک دیالوگ سیاسی است. شاید هم چون ما در جامعه ای زندگی میکنیم که انباشته است از دیالوگ های بی سر و ته سیاسی در سطوح مختلف، چندان کششی به شنیدن و خواندنش وجود نداشت.

[1]

امانوئل اریک اشمیت، را کلا توصیه میکنم، به عنوان یک حبه قند بین مطالعات جدی. نوشته هایش کوتاه و روان است. سرشار از جمله های ناب. مخصوصا «ده فرزند نداشته بانو مینگ» و «خرده جنایتهای زناشویی» .

اگر مایل بودید می توانید سایت رسمی [2] این نویسنده را هم ببینید. خیلی دوستدارم یک اریک اشمیت وطنی و پارسی در لابلای اینهمه کتابهای نوشته شده پیدا کنم. اگر قلمی در این لحن و عمق میشناسید معرفی کنید.