درباره می

نزدیک به دوازده سال از آغاز «مـ ِـی» می‌گذرد، وب سایت بی سروصدا و آرام و ساکتی در گوشه تمام روزمرگی‌های زندگی! از آنهایی که اگر ماه‌ها حالشان را نپرسی، بازهم وقتی سراغش می‌روی با روی خوش به استقبالت می‌اید و گله از نبودنت نمی‌کند!

آغاز پاییز نود و هشت، آغازی است از دهها سرآغاز می؛ بازهم مینویسم، بی قاعده‌تر و رهاتر از همیشه

پنجره اتاق

  1. خورشید، از آن معشوقه هایی است که نامرد روزگارند! از آنهایی که وقت رفتن چنان اطوار می ریزند که تمام ایام تنهایی، جای خالیشان دلت را سوراخ کند! از آنهایی که درست وقت ِ بستن در، چشمک ریزی می زنند و در را می بندند تا تمام شب را در اوهام سپری کنی.
  2. خورشید ازآن معشوقه هایی است که وقتی نیست یکباره سردت می شود و همه زندگی ات را تاریکی پر می کند. از آن معشوقه هایی که وقتی هست آگاهی تیزی آفتابش و شدت حضورش آزارت می دهد اما وقتی نیست لرز به جانت می افتد.
  3. خورشید از آن معشوقه هایی است که نامرد روزگارند… از آنهایی که مانند پاندول ساعت، همواره میان طلوع و غروب درآمد و شدند . نه فرصت میکنی با بودنشان اخت شوی و نه با نبودنشان.

۱۱/دی ماه/ ۹۷

تاريخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷


ديدگاه هاي شما

ديدگاهي بنويسيد

لطفاً برای پیغام خصوصی، فقــــط از صفحه « تماس » استفاده فرمایید.