پنجره میانسالی

۱/ پنجرهٔ نوجوانی رو به منظرهٔ دل‌انگیز خیالی فرداها باز می‌شود؛ ماشین خیالی، خانه خیالی، شغل خیالی، همسر و فرزندان خیالی، ثروت و قدرت خیالی و یک دنیا خیالات رنگ رنگ
۲
اما پنجره میان‌سالی رو به چه منظره‌ای باز می‌شود؟ پاسخ این سوال یا بهتر بگویم جرات صادقانه پاسخ دادن به این سوال، میتواند نحوه زندگی و معنای زندگی ما را دگرگون کند
۳ 
خلاصه‌ بگویم، لذت میانسالی باید لذت ِاکنون باشد و نه لذت ِخیال فردا. مثل لذت یک اکنون ِدونفره و یا لذت یک فنجان چای ِیکنفره و نه لذتی که موکول به رویایی برای فردا باشد. میان‌سالی نیازمند مهارت زیستن در حال است
 
تاريخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷


ديدگاه هاي شما

ديدگاهي بنويسيد

لطفاً برای پیغام خصوصی، فقــــط از صفحه « تماس » استفاده فرمایید.