مسیر اشتباه عمر

…شاید هم روزی فهمیدیم که یک عمر راه را اشتباه |آمده ایم! شاید آن چیزی که میان جمع به دنبالش بودیم، در انتهای سنگ فرش تنهایی و کنج کلبه ای محقرانه و کوچک، درست کنار همان تخت یک نفره باشد!

اصلا گاهی برای رفتن، باید نشست! شاید جایی از مسیر باید در درون ما طی شود؛ شاید دقیقا حرکت از همان جایی آغاز می شود که دیگران می گویند : چرا ایستادی؟!

تاريخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۷


ديدگاه هاي شما

ديدگاهي بنويسيد

لطفاً برای پیغام خصوصی، فقــــط از صفحه « تماس » استفاده فرمایید.