درباره می

نزدیک به دوازده سال از آغاز «مـ ِـی» می‌گذرد، وب سایت بی سروصدا و آرام و ساکتی در گوشه تمام روزمرگی‌های زندگی! از آنهایی که اگر ماه‌ها حالشان را نپرسی، بازهم وقتی سراغش می‌روی با روی خوش به استقبالت می‌اید و گله از نبودنت نمی‌کند!

آغاز پاییز نود و هشت، آغازی است از دهها سرآغاز می؛ بازهم مینویسم، بی قاعده‌تر و رهاتر از همیشه

مسیر اشتباه عمر

…شاید هم روزی فهمیدیم که یک عمر راه را اشتباه |آمده ایم! شاید آن چیزی که میان جمع به دنبالش بودیم، در انتهای سنگ فرش تنهایی و کنج کلبه ای محقرانه و کوچک، درست کنار همان تخت یک نفره باشد!

اصلا گاهی برای رفتن، باید نشست! شاید جایی از مسیر باید در درون ما طی شود؛ شاید دقیقا حرکت از همان جایی آغاز می شود که دیگران می گویند : چرا ایستادی؟!

تاريخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۷


ديدگاه هاي شما

ديدگاهي بنويسيد

لطفاً برای پیغام خصوصی، فقــــط از صفحه « تماس » استفاده فرمایید.