آرشيو دسته ‘آن_دیگری’

مصیبت گویی!

همین نوروز و دید و بازدید عید را ببینید. سرفصل صحبت‌های آدمیزاد جماعت چه بود؟

مادری

جهان ِخدا بی زن، یک بوم ِ سیاه ِبی‌نمک بود که به تماشایش نمی‌ارزید

جانکم ...