پاستیل

زندگی را نباید پس انداخت…

مبارک باشید

ای کاش از کودکی به ما نمی گفتند مسلمان! شاید در بلوغ و کمال خودمان مسلمانی را انتخاب می کردیم!

سرزمین سکوت

سرزمین سکوت یه جاییه که هرکی ازت می پرسه: چه خبر؟

مسیر اشتباه عمر

اصلا گاهی برای رفتن، باید نشست!شاید جایی از مسیر باید در درون ما طی شود…

مرد است دیگر

زن بودن، هزار مشقت دارد..اما مرد که باشی همه چیز پنهان است.