آرشيو دسته ‘هستی’

آینده سفید است

آینده سفید است و بی رنگ … اگر انسان نبود، آینده هیچ رنگی نداشت