درباره می

نزدیک به دوازده سال از آغاز «مـ ِـی» می‌گذرد، وب سایت بی سروصدا و آرام و ساکتی در گوشه تمام روزمرگی‌های زندگی! از آنهایی که اگر ماه‌ها حالشان را نپرسی، بازهم وقتی سراغش می‌روی با روی خوش به استقبالت می‌اید و گله از نبودنت نمی‌کند!

آغاز پاییز نود و هشت، آغازی است از دهها سرآغاز می؛ بازهم مینویسم، بی قاعده‌تر و رهاتر از همیشه

آرشيو دسته ‘خاطرات’

ساعت ۲۴

هر از گاهی کتابی از کتابهای قدیم را برمیدارم و حاشیه هایی که نوشتم را نگاه میکنم. امروز به یک

تشبیه

از او یاد گرفتم که این درس و مدرسه دکان‌داری ماست. باید کسب دیگری داشت…

حافظ و بحرانش!

گفتم «دیدی… دیدی… حتی حافظ هم چنین مرد مزخرفی بوده»!