نثر شكسـته

امروز ، نخستین روز از دوره جدید زندگی من است. البته تولدم خودم نیست اما تولد بهتر از من است. تولد امام رضا. کارهایی بود که از انجامشان خسته بودم، شنبه اعلام کردم که از یکشنبه «نیستم»! و کارهایی بود که همیشه دلتنگ انجامشان بودم، به دلم گفتم «از یکشنبه هستم»!

ادامه مطلب / عمر از نو

آخرین دیدگاهها

راز رمضان

استناد ِ اشتداد به مقام واجب الوجود، خلاف توحید ذاتی است. لذا تفضیل رمضان بر غیررمضان..

کشکول

اینگونه‌نویسی را نه به تقلید از بهایی و نراقی و امثالهم بلکه به شیوه کتاب آسمانی خویش یافتم

متن
صفحه 13 از 13« بعدی...910111213