ماگاهی نیازمندیم به حرف زدن

ما گاهی نیازمندیم به حرف زدن باکسی که در پایان کلام، از صمیم قلب بگوییم «آرام شدم…»

بیست و یکم

…و در حاشیه کتاب یادداشت کردم. و آن مطلب در محاسبه روز واقعه عاشورا در سال شمسی است

یک قلب

این کدام توان لایزال است در روزگار؟ که دقیقاً از همان نقطه که آرامش می یابی، نا آرامت می کند

درد

جایی که نمی شود به پیش رفت، ناچار باید در همان نقطه که هستی سیاحت کنی

دست‌فروش

یادت هست وقتی باهم میرفتیم سمت دانشگاه، تقاطع خیابون ادواردبران یه خانم پیری