نثر شكسـته

امروز ، نخستین روز از دوره جدید زندگی من است. البته تولدم خودم نیست اما تولد بهتر از من است. تولد امام رضا. کارهایی بود که از انجامشان خسته بودم، شنبه اعلام کردم که از یکشنبه «نیستم»! و کارهایی بود که همیشه دلتنگ انجامشان بودم، به دلم گفتم «از یکشنبه هستم»!

ادامه مطلب / عمر از نو

آخرین دیدگاهها

تلنگری در خیال

از همان کودکی، هیچ عروسکی گرسنه نمی شود، مگر آنکه «خیال» بخواهد.

دریا و دّر – جلسه دوم

جلسه دوم بیش از آنچه می پنداشتم زمان برد و هنوز هم جای اندیشه و تعمق باقی است

بادبادک

خاطرات مینیمال، دوستداشتنی است چون فقط خودم میدانم چرا نوشتم

شکار

زنجیره ای در این عالم باید برهم و باهم پیوسته شود که بشود کلمه ای از سر قلمی بچکد

دریا و دُر – جلسه اول

بخشهایی از مشق هفته گذشته ام را تقدیم میکنم تا کم و کاست‌هایش را تذکر دهید

صفحه 9 از 13« بعدی...7891011...قبلی »