ابتدا و انتهای ویلا

طبق روال هر هفته، دیروز هم تو خیابون استاد نجات الهی جلسه داشتم. سالهاست هفته ای…

راه و رسم دلبری

ماههای اول دانشجویی، در مغازه ای کار میکردم. صنف سختی بود

الف (۳): انتظار

ما یک آقای بلالی داریم مقابل خانه مان، تندیس لقمه حلال است…

زندگی از نو

متولد۱۹۵۱ در شهر “كروز (creusot) “فرانسه است و هیچ وقت شهرش را ترک نکرده!

صبر

یک حرفهایی، آنقدر به موقع است انگار همه واژها یک مخاطب دارد و آن هم تویی…