نثر شكسـته

امروز ، نخستین روز از دوره جدید زندگی من است. البته تولدم خودم نیست اما تولد بهتر از من است. تولد امام رضا. کارهایی بود که از انجامشان خسته بودم، شنبه اعلام کردم که از یکشنبه «نیستم»! و کارهایی بود که همیشه دلتنگ انجامشان بودم، به دلم گفتم «از یکشنبه هستم»!

ادامه مطلب / عمر از نو

آخرین دیدگاهها

آرشيو دسته ‘حسین شناسی’

بلانبينی سينه زن؟!

حالا به هر سطح در این مکتب مشغول آموختن و پیمودنی، گوارای وجودت اما…

ديار محبت

نام دو برادر ناتنی در این حکایت باقی است. برادر بزرگتر محمد و برادر کوچکتر عباس

بیست و یکم

…و در حاشیه کتاب یادداشت کردم. و آن مطلب در محاسبه روز واقعه عاشورا در سال شمسی است