نثر شكسـته

امروز ، نخستین روز از دوره جدید زندگی من است. البته تولدم خودم نیست اما تولد بهتر از من است. تولد امام رضا. کارهایی بود که از انجامشان خسته بودم، شنبه اعلام کردم که از یکشنبه «نیستم»! و کارهایی بود که همیشه دلتنگ انجامشان بودم، به دلم گفتم «از یکشنبه هستم»!

ادامه مطلب / عمر از نو

آخرین دیدگاهها

آرشيو دسته ‘کتابخانه’

قلم ساده و مغزدار

کتابهایش را به عنوان یک حبه قند میان مطالعات جدی توصیه میکنم برای کمی نوازش ذهنی

فیه ما فیه

اگر یکی از این چند صد کتابی که در تاریخ ادبیات به زور حفظ می کردیم را به مهر یادمان میدادند

زندگی از نو

متولد1951 در شهر “كروز (creusot) “فرانسه است و هیچ وقت شهرش را ترک نکرده!

ناتور دشت

چند صفحه ای از کتاب را ورق زدم؛ نثر شکسته کتاب برایم تازگی داشت. خریدم…

پیرمرد و دریا

بیست و پنجم فروردین یکهزار و سیصد و نود از میدان ونک تهران خریداری گردید