آینده سفید است

آینده سفید است و بی رنگ … اگر انسان نبود، آینده هیچ رنگی نداشت

مصیبت گویی!

همین نوروز و دید و بازدید عید را ببینید. سرفصل صحبت‌های آدمیزاد جماعت چه بود؟

شب آرزوها

مگر وقت مصائب معطل تمنای ما بود که وقت گره‌گشایی لنگ آرزوی ما بماند؟

پرباز ...

نود و هفت

جهان، یعنی مکان جهیدن

نوروز یکهزاروسیصدونودوهفت

مادری

جهان ِخدا بی زن، یک بوم ِ سیاه ِبی‌نمک بود که به تماشایش نمی‌ارزید

جانکم ...