کالباس، چسبیده به خاطرات کودکی ام..

۱/ امروز یکم بهمن نود و هفت است اما نوشته من ربطی به بهمن ندارد؛ ۲۱ روز […]

عشق چهل ساله ام…

چل سال است که تقدیر مرا بافته به تو. با تو چروکیده ام ، با تو شکسته […]

آخرین روز همین فرداست.

۱/ گیرم این جمله خوف انگیز باشد مانند بالا رفتن شیب تند کوه ، گیرم تلخ باشد […]

انگشتان ِتو روح دارد

عزیز دلم، باور کن که می‌دانستم! می‌دانستم این روز می‌رسد، گرچه شاید باورم نمی‌شد که آنقدر زود […]

مبارک باشید

ای کاش از کودکی به ما نمی گفتند مسلمان! شاید در بلوغ و کمال خودمان مسلمانی را انتخاب می کردیم!