پیاله اول (جرعه 1 الی 19): مقدمه جستار باب حکمت زندگی است که فروردین سال صفر آغاز و در مرداد به پایان رسید.

پیاله دوم (از جرعه 20): فصل اول کتاب است که از شهریور سال صفر آغاز شده و در اسفند به پایان رسید.

پیاله سوم (از جرعه 31): فصل دوم کتاب است که از فروردین سال یک آغاز شده و تا کنون ادامه دارد.

پیشنهاد آن است که پادکست می را از ابتدا بشنوید اما اگر تمایل به شنیدن مقدمه ندارید، می‌توانید از ابتدای فصل نخست – جرعه بیستم – شنوای می باشید. فهرست کامل جرعه‌ها را اینجا ببینید.

Podcast and blog about

Wisdom

of Life