منبع اصلی

در باب حکمت زندگی


 • نوشته: آرتور شوپنهاور
 • ترجمه: محمد مبشری
 • ناشر: نیلوفر
 • تعداد صفحات: 280

کتاب در باب حکمت زندگی، نوشته آرتور شوپنهاور، ترجمه محمد مبشّریاین کتاب، ترجمه جستاری از آرتور شوپنهار به زبان انگلیسی و با نام اصلی Aphorismen zur Lebensweisheit است که توسط مترجم، از زبان اصلی به فارسی ترجمه شده است.

کتاب در شش فصل ارائه شده و از واپسین آثار مکتوب شوپنهاور است. در واقع او این کتاب را در کهن سالی و پس از تجربه ادوار و اطوار مختلفی از زندگی به رشته تحریر در آورده است. قلم شوپنهاور، ادیبانه و روان است اما در این کتاب به طور مضاعفی، سعی بر سادگی در عبارات دارد که البته از غنا و اهمیت مباحث نکاسته است.

خُم یا فصل نخست مِی به محوریت این کتاب به بررسی و تامل در حکمت زندگی می‌پردازد.

فهرست و مقدمه کتاب را می‌توانید اینجا دانلود کنید و بخوانید

منابع تکمیلی

جهان همچون اراده و تصور


 • نوشته: آرتور شوپنهاور
 • ترجمه: رضا ولی یاری
 • ناشر: مرکز
 • تعداد صفحات: 1094

کتاب جهان همچون اراده و تصور، اثر آرتور شوپنهاور، ترجمه رضا ولی یاریمهمترین اثر و منبع اصلی برای شناخت نظام فلسفی آرتور شوپنهاور است که با نام Die Welt als Wille und Vorstellung به زبان آلمانی نوشته شده.

شوپنهاور ویراست نخست این کتاب را در سال 1818 (یعنی در سن سی سالگی) نوشته است و بیش بیست و پنج سال بعد یعنی در سال 1844 با تاکید بر اینکه «حرفی برای پس گرفتن ندارد» نوشته‌های دیگری را نیز بر آن می‌افزاید که اغلب به عنوان جلد دوم کتاب منتشر شده است.

در نسخه ترجمه شده به زبان فارسی، هر دو ویراست در یک جلد مفصل ترجمه شده و این نسخه، تنها ترجمه موجود به زبان پارسی است.

فهرست و مقدمه کتاب را می‌توانید اینجا دانلود کنید و بخوانید

متعلقات و ملحقات


 • نوشته: آرتور شوپنهاور
 • ترجمه: رضا ولی یاری
 • ناشر: مرکز
 • تعداد صفحات: 586

 کتاب متعلقات و ملحقات، اثر آرتور شوپنهاور، ترجمه رضا ولی‌یاریشوپنهاور سالهای متمادی پس از انتشار کتاب اصلی‌اش یعنی “جهان همچون اراده و تصور”، مهجور و ناشناخته بود تا اینکه متعلقات و ملحقات را شامل بر برخی از جستارهای پراکنده در سال 1851 منتشر کرد. این کتاب مقدمه آشنایی عموم مردم با این فیلسوف تنها بود. کتاب مستقل در باب حکمت زندگی نیز در واقع پاره‌ای از همین کتاب بوده که به نحو مستقل به فارسی ترجمه شده.

مترجم از ترجمه مکرر  حکمت زندگی صرفنظر کرده و به سایر جستارها پرداخته. نسخه کنونی کتاب شامل است بر جستارهایی از قبیل «در باب فلسفه در دانشگاه‌ها»، «در باب فلسفه و روش آن»، «در باب منطق و دیالکتیک»، «چند کلمه در باب وحدت وجود»، «در باب اخلاق»، «در باب حقوق و سیاست»، «ملاحظاتی در باب ادبیات سانسکریت» و …

فهرست و مقدمه کتاب را می‌توانید اینجا دانلود کنید و بخوانید

دو مساله بنیادین اخلاق


 • نوشته: آرتور شوپنهاور
 • ترجمه: رضا ولی یاری
 • ناشر: مرکز
 • تعداد صفحات: 328

کتاب دو مسئله بنیادین اخلاق، نوشته آرتور شوپنهاور، ترجمه رضا ولی‌یاریآرتور شوپنهاور در کتاب دو مساله بنیادین اخلاق در دو رساله مستقل تحت عنوان «رساله ممتاز در باب آزادی اراده» و «رساله ممتاز در باب بنیان اخلاق» آرا و نظراتی را مطرح می‌کند که می‌توان آن را تکمله و حاشیه‌ای بر دفتر چهارم کتاب اصلی – یعنی جهان همچون اراده و تصور – دانست.

این کتاب نیز مانند سایر کتب آرتور شوپنهاور توسط رضا ولی یاری از متن انگلیسی با عنوان The two fundamental problem of ethics ترجمه شده و نشر مرکز آن را منتشر نموده است. ویراست دوم این کتاب آخرین اثر مکتوب شوپنهاور پیش از مرگ اوست و می‌توان آن را غایت فلسفه ورزی ایشان دانست.

 

در باب طبیعت انسان


 • نوشته: آرتور شوپنهاور
 • ترجمه: رضا ولی یاری
 • ناشر: مرکز
 • تعداد صفحات: 96

کتاب در باب طبیعت انسان، نوشته آرتور شوپنهاور، ترجمه رضا ولی‌یاریاین کتاب – که در فهرست ما کوتاه‌ترین کتاب به قلم شوپنهاور است – برگزیده‌ای از چند مقاله اوست که به قلم رضا ولی‌یاری ترجمه شده. محتوای کتاب مرکب از جستارهایی درباره تقدیر، حکومت، طبعیت بشر و اخلاق به قلم این متفکر بزرگ است.

این مجموعه پس از مرگ فیلسوف منتشر شده و توماس بیلی ساندرز (Thomas Bailey Saunders) در متن انگلیسی جهت تسهیل در خوانش به تقطیع و عنوان‌گذاری برای آن اقدام کرده و ترجمه اخیر برگردان از متن انگلیسی است.

فهرست و مقدمه کتاب را می‌توانید اینجا دانلود کنید و بخوانید

جهان و تاملات فیلسوف


 • نوشته: آرتور شوپنهاور
 • ترجمه: رضا ولی یاری
 • ناشر: مرکز
 • تعداد صفحات: 263

کتاب جهان و تاملات فیلسوف، نوشته آرتور شوپنهاور، ترجمه رضا ولی‌یاریاین کتاب هم مانند بسیاری از منابع دیگر معرفی شده در این صفحه به ترجمه رضا ولی‌یاری توسط نشر مرکز ترجمه شده است. مجموعاً پانزده مقاله در دو بخش محتوا و ساختار این کتاب را تشکیل می‌دهد. محتوای این دو بخش چنین است:

بخش اول شامل هشت مقاله است با عنوانهای: «در باب اثبات اراده‌ی حیات»، «متافیزیک عشق»، «در باب زنان»، «در باب عبث بودن وجود»، «در باب آلام جهان»، «در باب خودکشی»، «گفت‌وگویی در باب جاودانگی» و «راه رستگاری».

در بخش دوم کتاب این مقالات آمده است: «در باب نویسندگی و سبک»، «در باب مطالعه و کتب»، «در باب خوداندیشی»، «در باب اهل فضل»، «چهره‌شناسی»، «در باب نبوغ» و «ملاحظات روانشناختی».

فهرست و مقدمه کتاب را می‌توانید اینجا دانلود کنید و بخوانید

ریشه چهارگان اصل دلیل کافی


 • نوشته: آرتور شوپنهاور
 • ترجمه: رضا ولی یاری
 • ناشر: مرکز
 • تعداد صفحات: 208

کتاب ریشه چهارگان اصل دلیل کافی، نوشته آرتور شوپنهاور، ترجمه رضا ولی‌یاریاین کتاب در واقع پایان‌نامه دکتری آرتور شوپنهاور است. او در پایان‌نامه خود سعی کرده با نگاهی انتقادی، دنباله‌رو فلسفه کانت باشد و چنانکه خودش نیز تصریح کرده، برای مطالعه کتاب اصلی‌اش (جهان همچون اراده و تصور) مطالعه فلسفه کانت و مشخصا فهم این رسال ضرورت دارد.

شوپنهاور این نگاه که «منظر» دنیا با «حقیقت» آن متفاوت است را از افلاطون عاریه گرفته و به مانند کانت «بود» و «نمود» جهان را متمایز می‌کند که «جهان بود» در زبان او «اراده» نام دارد و «جهان ِنمود» را عرصه «تصور» می‌نامد. او در این رساله توضیح می‌دهد که اصل دلیل کافی در جهان ِتصور یا نمود کارکرد دارد. مطالعه این کتاب برای هرآنکس که محقق جدی فلسفه شوپنهاور است، ضرورت دارد.

منابع فرعی (کتاب‌هایی که به قلم شوپنهاور نیست اما شرح فلسفه اوست)

فلسفه شوپنهاور 


 • نوشته: برایان مگی
 • ترجمه: رضا ولی یاری
 • ناشر: مرکز
 • تعداد صفحات: 608

فلسفه شوپنهاور، نوشته برایان مگی، ترجمه رضا ولی‌یاریمن در کتابخانه‌ام چاپ ششم این کتاب را دارم و البته احتمالاً تفاوت چشمگیری با چاپ‌های قبل ندارد. برایان مگی (Bryan Magee) فیلسوفی انگلیسی است که چند سال قبل (2019) در سن نود و سه سالگی وفات یافت. شهرت او با برنامه‌ای در خصوص فلاسفه مشهور دنیای مدرن، فراگیر شد اما او به شکل ویژه‌ای متمرکز در شرح و تفسیر فلسفه آرتور شوپنهاور است.

ترجمه این کتاب (به زحمت رضا ولی‌یاری) در سال 1392 به عنوان کتاب شایسته تقدیر در بیست و هفتمین دوره جایزه کتاب فصل شناخته شده است.

برایان مگی، شرح فلسفه شوپنهاور را در دو بخش ارائه کرده. بخش اول شامل است بر دوازده فصل که از زندگی شوپنهاور آغاز می‌شود و بخش دوم نیز در هشت بخش به مباحثی همچون تاثیر این فیلسوف بزرگ بر اندیشمندان پس از او پرداخته.

این اثر به جهت ارادت مولف و مترجم به فلسفه شوپنهاور کتابی خواندنی و منسجم با ترجمه‌ای روان است و من از آن بهره بردم.

شوپنهاور


 • نوشته: جولین یانگ
 • ترجمه: حسن امیری‌آرا
 • ناشر: ققنوس
 • تعداد صفحات: 344

کتاب شوپنهاور، نوشته جولین یانگ، ترجمه حسن امیری‌آراجولیان یانگ (Julian Young) فیلسوف هفتاد و هشت ساله امریکایی است که بیشتر به تالیفاتی درباره فلسفه هایدگر و نیچه شهرت دارد. او کتابی دارد به نام «شوپنهاور» که به فلسفه این متفکر بزرگ پرداخته و من از چاپ سوم آن (1399) استفاده می‌کنم.

یانگ در این کتاب از سرگذشت و زندگی شوپنهاور آغاز می‌کند. این رویه به آن سبب است که زندگی پر فراز و نشیب شوپنهاور بسیار در فلسفه‌اش بازتاب دارد و چه بسا مثلا در خصوص دکارت یا هگل با چنین تاکیدی بر زندگی متفکر روبرو نیستیم.

پس از زندگینامه، تکیه اصلی نویسنده در این کتاب بر متافیزیک است چراکه درک فلسفه شوپنهاور بدون فهم دقیق از معنایی که او از «متافیزیک» در نظر دارد امکان پذیر نیست. و هنر از نگاه شوپنهاور، پس از مساله متافیزیک در جایگاه دوم قرار دارد (اولویت بندی از نگاه من است) و در ادامه مباحثی از قبیل سعادت، رستگاری و تاثیر شوپنهاور بر اندیشمندان بعد از او در جایگاه بعدی قرار می‌گیرند. در مجموع این کتاب بسیار خواندنی است و از منابع مهم در فهم فلسفه شوپنهاور محسوب می‌شود.

واژه‌نامه تاریخی فلسفه شوپنهاور


 • نوشته: دیوید ای. کارترایت
 • ترجمه: محسن اکبری
 • ناشر: نگاه معاصر
 • تعداد صفحات: 330

واژه‌نامه تاریخی فلسفه شوپنهاور، نوشته دیوید ای. کارترایت، ترجمه محسن اکبریکتاب واژه‌نامه تاریخی فلسفه شوپنهاور به قلم دیوید کارترایت (David E. Cartwright) – استاد هفتاد و دو ساله دانشگاه Whitewater امریکا است. این کتاب توسط محسن اکبری ترجمه و به کوشش نشر نگاه معاصر منتشر شده است.

من از چاپ اول این کتاب (1392) استفاده می‌کنم و دقت در پردازش محتوا قطعاً از نقاط قوت کتاب است. با مقدمه‌ای از زندگینامه و بعد توضیح اجمالی فلسفه شوپنهاور، وارد در تبیین کلیاتی از فلسفه شوپنهاور می‌شود و سپس به ترتیب الفبا به ترمینولوژی فلسفه شوپنهاور می‌پردازد. با کوشش مترجم چینش کلمات به ترتیب الفبای فارسی تدوین شده که بسیار کار ارزشمندی است. البته سیاق ترجمه کتاب برای من چندان مانوس نیست و سخت با آن ارتباط برقرار می‌کنم. در حالی‌که ما در فلسفه شوپنهاور عمدتا با دشواری متن (چنان که در هگل‌خوانی و هایدگرخوانی تجربه می‌کنیم) روبرو نیستیم اما مترجم یا مولف در این کتاب سعی کرده‌اند چنان بنویسند که دشواری متن فلسفی از یادمان نرود!

اگر قصد مطالعه تخصصی در فلسفه شوپنهاور را ندارید احتمالاً نیازی به این کتاب نخواهید داشت اما بخش گاه‌شمار زندگی‌نامه در این کتاب، دقیق‌ترین گاه‌شماری بود که من در مورد شوپنهاور خوانده‌ام.

می‌توانید فهرست و مقدمه کتاب را از اینجا دانلود کنید و بخوانید

1 پاسخ

دیدگاه ها غیر فعال است.