جرعه 31: در اهمیت شادی

مواد لازم برای تهیه شادی چیست؟ ما چه چیزهایی نیاز داریم که بتوانیم از زندگی لذت ببریم؟ این سوال بهانه‌ای است برای آغاز پیاله سوم از هم‌سفرگی و هم‌سفری در خوانش کتاب در باب حکمت زندگی آرتور شوپنهاور. با این جرعه فصل دوم کتاب را شروع می‌کنی…

جرعه 30: مراتب ثروت

مراتب ثروت از نگاه آرتور شوپنهاور متاثر است از تقسیم بندی معروف سه گانه او. در این جرعه به بهانه بحث ثروت، توضیحاتی هم در باب آموزش ارائه شده است

جرعه 29: زمان همچون اراده

  ما گاهی وقت‌ها بجای اینکه روی «آنچه هست» آدمها حساب کنیم، روی آنچه «می‌خواهیم باشند» حساب می‌کنیم! شوپنهاور نظر قطع و شاید تلخی نسبت به این نگرش داره اما جملات او بهانه‌ای شد برای اندیشیدن در مفهوم دشوار و عمیق «زمان». در این جرعه زما…