بایگانی برچسب برای: لذت وهمی

پیاله سوم

 

 

چنانکه در جرعه سی و یکم شنیدید، شوپنهاور از «انواع لذت» سخن به میان آورده اما توضیحی در خصوص اینکه منظورش از «انواع» چیست و نوع‌های مختلف لذت چه نسبت و مراتبی دارند طرح نشده. در جرعه سی و دوم حاصل بررسی‌ام در پاسخ به این سوال را تقدیم کرده‌ام و اما استثنائا با توضیحی که ارائه شده، اشاره‌ای داشته‌ام به اشارات بوعلی سینا
– در باب حکمت زندگی صفحه 31
– اشارات بوعلی سینا – جلد دوم – نمط هشتم
● تقدیم از: حسام ایپکچی
● خُم اول: حکمت زندگی – آرتور شوپنهاور